Agentschap Telecom, beheerder van het loket Meldplicht Telecomwet

Loket Meldplicht Telecomwet

Dit loket is het gezamenlijke meldloket van Agentschap Telecom en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat ingericht is voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en/of netwerken.

Bij dit loket kunt u als aanbieder de volgende meldingen doen:

Uw melding wordt verstuurd aan de desbetreffende toezichthouder.

Voor het melden via beide webformulieren hebt u een inlognaam en wachtwoord nodig.

Telefonisch melden
U kunt ook (24 uur per dag) telefonisch een melding doen. Dat kan via het speciale telefoonnummer 0900 70 70 701 (0,029 cent per minuut).